Personal Coaching

Teamcoaching

Business Coaching

Life Coaching

– Nico is eigenaar en coach bij Across the River en is verantwoordelijk voor de dienstverlening. Hij neemt alle sessies af en is van begin tot einde betrokken bij elke individuele relatie. Er wordt gewerkt vanuit de Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam-Zuid. –

Over Nico

Nico Pilkes

Coach Amsterdam

Nico heeft een zeer succesvolle zakelijke carrière opgebouwd waarin naast het aansturen van grote groepen medewerkers hij ook veel ervaring heeft met betrekking tot overnames en integratie van bedrijven, onderhandelingen met klanten, ondernemingsraden en bonden. Hij is een motivator en is succesvol door en met de mensen die voor hem werken.

Nico heeft zowel in zijn zakelijke leven als in zijn privé leven de uitdagingen die op zijn pad zijn gekomen in volledige en extreme zin ervaren wat hem de inleving en de wijsheid brengt om mensen de waarheid en kracht in zichzelf te laten vinden. Kortom, een mens die andere mensen wil helpen om te komen tot aan de overkant van de rivier!

Coaching naar succes

Neem contact op


Onderneem actie, neem vrijblijvend contact op met Nico via de email of telefoon. Zonder actie geen succes!

Afspraak maken


Als het van beide kanten ‘klikt’ wordt de eerste kennismakingssessie ingepland en worden de doelen besproken die behaald willen worden.

Analyseren van de doelen


Nico gaat na de kennismakingssessie aan de slag met het analyseren van jouw profiel en jouw doelen en kiest een weg die wordt ingeslagen. Uiteraard altijd in overleg met jou.

Doelen implementeren


In de volgende sessies worden de doelen die behaald moeten worden geïmplementeerd in jouw levensstijl zodat deze haalbaar worden.

Feedback moment


De laatste stap in het proces. Zijn de doelen behaald of moet er nog bijgestuurd worden in bepaalde elementen?

Across the River Symboliek

Across the River is een symbolische naam voor het aangaan van de uitdagingen in het leven van mensen door zichzelf! De watervallen, rotsblokken, stroomversnellingen en de rustige uitloop in zee staan voor de gebeurtenissen in het leven waar ieder mens mee moet omgaan. Zowel zakelijk als privé. Vaak hebben deze gebeurtenissen een impact op het gedrag van mensen en Across the River begeleidt ze in die bewustwording waardoor ze zelf tot inzicht en besluiten kunnen komen. Op basis van onze ervaring zien we bij onze relaties een groei van bewustzijn en verandering van gedrag waardoor mensen tot verantwoorde eerlijke keuzes komen en bevrijd worden van de psychische en historische ketens die er zijn. Privé en zakelijk versmelten hier omdat Across The River gelooft in het principe dat je als mens altijd jezelf meeneemt.

Life Coaching Amsterdam

Referenties over Nico

“In een periode waarin het zakelijk heel erg druk, complex en belastend werd heb ik met Nico contact gezocht. Belangrijk was dat ik direct in staat was heel open en in vertrouwen met hem te praten. Nico stelde dit ook als voorwaarde om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. We hebben in die periode heel open kunnen spreken over mijn dilemma’s, onzekerheden en de stress. Nico was in staat om echt te luisteren, te begrijpen en terug te geven wat hij hoorde. Dit leidde tot een gesprek waarin hij mij hielp focus aan te brengen, prioriteiten te bepalen en soms ook om te (glim)lachen om alle drukte. Het heeft mij vooral geholpen dingen in perspectief te zien. Hierdoor ben ik effectiever en beter geworden en heb ik een drukke periode succesvol kunnen afronden.

De gesprekken met Nico heb ik zo waardevol ervaren dat ik, ook na afronding van de drukke periode, deze ben blijven plannen om scherpte en focus te blijven houden.”

Niels van t Hooft, Zakelijk Directeur, AvroTros