Mental Coach Amsterdam

Mental coach Amsterdam, samen met Across the River op zoek naar meer balans. Een mental coach is tegenwoordig steeds populairder in een wereld die steeds gehaaster, chaotischer en stressvoller wordt. Fysieke en mentale balans wordt gezocht. Rust creëren in zowel het privéleven als de zakelijke omgeving zij immers van groot belang om productief en functioneel te blijven. Dankzij mental coaching Amsterdam van Across the River wordt het heel wat eenvoudiger om de ideale balans te vinden tussen werk en privé en rationaliteit en emotie. Iedereen die meer controle over zijn of haar leven wil en op zoek is naar meer weerbaarheid tegen stressfactoren , mentale balans en een doelgerichte kijk op het leven, is bij Mental Coaching Amsterdam aan het juiste adres.

Life Coaching Amsterdam

Mentale weerbaarheid verhogen

Bij het zoeken naar meer weerbaarheid wordt de aandacht gelegd op de verschillende factoren waaruit het mentale systeem van de mens bestaat. Zo wordt dit systeem gevormd door

  • – het denken: onze gedachten in het algemeen
  • – onze gevoelens: die meestal het gevolg zijn van onze gedachten en ons gedrag kunnen beïnvloeden
  • – onze zintuigen: die voor een groot deel bepalen hoe we de wereld zien en aanvoelen en dus ook een invloed hebben op onze gevoelens en gedachten
  • – ons bewustzijn: de belangrijkste factor waarmee we kunnen zorgen voor zelfontwikkeling op basis van onze gedachten en gevoelens)
  • – ons lichaam: vaak is ons lichaam de uitlaatklep van vastzittende emoties en gedachten, en klachten zijn dan ook vaak het gevolg van een mentale disbalans.

Het belangrijkste doel van een mental coach is dat de persoon in kwestie controle krijgt over al deze aspecten, juist omdat die allesbepalend zijn voor de manier waarop met stress en disbalans wordt omgegaan. Een mental coach geeft dus eigenlijk inzicht in dat mentale systeem, en helpt mensen bij het optimaal gebruiken ervan zodat men productiever en doelgerichter kan handelen in het dagelijkse leven.

Hoewel mental coaching zijn origine vindt in de sportwereld, waar atleten werden gecoacht om de fysieke prestaties te verhogen door zowel het lichaam als de geest weerbaarder en sterker te maken, wordt er nu vaak beroep op gedaan om vooral dat mentale aspect te versterken. Er moet echter balans ontstaan tussen het fysieke en het geestelijk. Het risico op stressacties (zoals burnouts en lichamelijke klachten) wordt steeds groter waardoor de levenskwaliteit alleen maar afneemt.

Eenmaal zich dergelijke klachten in het lichaam hebben gemanifesteerd, is het van belang dat ze zo snel mogelijk verdwijnen door zowel psychologisch als fysiek weerbaarder te worden. En dat is precies waar mental coaching voor instaat.

Mental coach Amsterdam: dé oplossing voor meer weerbaarheid

De wereld van vandaag is overgoten met prikkels in de vorm van deadlines, bezorgdheden, enzovoort. Voor veel mensen is de limiet van wat ze denken aan te kunnen al ver overschreden. Hoewel veel situaties heel wat disbalans in onze mentale wereld kan teweegbrengen, bepaalt de manier waarop we omgaan met onze omstandigheden voor het grootste deel de emoties en stress die we ervaren. Mental Coaching Amsterdam is er vooral op gericht om veerkrachtiger in het leven te staan en beter bestand te zijn tegen alles wat er op je pad komt.

Het onlosmakelijke verband tussen werk en privé, sterker gemaakt door mental coaching

Veel mensen denken dat ze hun familiezaken best thuis laten, en zorgen in verband met het werk beter niet meenemen naar huis. Hoewel er zeker een gezond onderscheid gemaakt moet worden tussen werk en privé, hebben beide aspecten van het leven een niet onbelangrijke invloed op elkaar die, als alles uit de hand loopt, voor heel wat spanning kan zorgen. Eén van de kerndoelen van mental coaching Amsterdam is het creëren van evenwicht tussen beide, waarbij vooral focus wordt gelegd op de manier waarop je functioneert. Op die manier gaan privé en werk elkaar ondersteunen in plaats van tegenwerken, waardoor je als mens productiever en functioneler kunt gaan leven.

Mental coaching Amsterdam: de juiste doelen stellen en acties ondernemen

Bij mentale coaching worden zogenaamde automatische, onbewuste patronen in iemands gedrag onderzocht. Patronen die de hoekstenen vormen van hoe iemand tegen de dingen aan kijkt en in het leven staat. Er worden doelen geformuleerd gebaseerd op de waarden van de persoon in kwestie, en van daaruit wordt vertrokken om inzicht te krijgen over de situatie waarin men zich bevindt. Dat inzicht is immers van essentieel belang om ten slotte de juiste acties te kunnen ondernemen. Het einddoel is het ontdekken en benutten van de talenten en het potentieel van de persoon, zodat die in alle aspecten van zijn of haar leven optimaal functioneert.

Mental Coaching Amsterdam